Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı yaklaşımlar Sempozyumu Serisinin altıncısı 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenecektir.  

Detaylı Bilgiler

Sempozyum Web Sitesi için tıklayınız

 

  

Spor Eğitimi Grubu'nun Amacı

  • Ülkemizde uygulanmakta olan beden eğitimi öğretmeni yetiştirme programlarının modellerini kuramsal ve uygulamalı olarak değerlendirilmesine,
  • Avrupa Birliği tarafından geliştirilmeye çalışılan ?Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme? araştırmalarına katılarak birlik yaratma süreci başlatmasına,
  • Öğretmen yetiştirme programının kalitesinin arttırılması ve akreditasyonuna ilişkin bir değerlendirme modeli uygulamasının sunulması ve uluslar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması,
  • Okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile üniversitelerde beden eğitimi ve spor öğretimi alanında çalışan akademisyenlerimize yeni öğretim yaklaşımları ve nitelikli öğretmen yetiştirme, okul uygulamaları yapma ve bunlar arasında bağ kurma açılarından kuram ve uygulamalı çalışmaların yapılmasında işbirliği sağlamaktır.