Figen Altay 

  Dr. Figen ALTAY

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Yüksek Öğrenimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığında 1985-1993 yılları arasında beden eğitimi öğretmen olarak çalışmıştır.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsünde doktora yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği konuların başında fiziksel aktivite, ritmik jimnastik, beden eğitimi öğretimi ve program geliştirme gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

  

 Dr. Irmak Hürmeriç ALTUNSÖZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ohio Eyalet Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Eğitim Servisleri bölümünde Doktora Eğitimini tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimi ve Fiziksel Aktivite gelmektedir.  Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

   
 

 

Özgür Yaşar AKYAR

 
   

  Canan Koca

Dr. Canan KOCA ARITAN

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda doktora eğitimi tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde Dr. Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Toplumsal Cinsiyet ve Spor, Toplumsal Sınıf ve Spor, Toplumsal Cinsiyet ve Beden Eğitimi gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfası: http://www.cinsiyetvespor.org/canan

 

 

Yunus Arslan

Dr. Yunus ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Halen Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.  İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında spor eğitimi ve ölçme ve değerlendirme gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

E-posta: 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

   

 

 

Emre BİLGİN

 

 

 

 

 

 

 Yeşim Bulca

   Dr. Yeşim BULCA

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini, 1997?1999 yılları arası Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?nda yüksek lisans, 2004-2008 yılları arası aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora eğitimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında materyal geliştirme, öğretim teknolojileri, öğretim model ve yöntemleri ve ritmik cimnastik gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır. 

e-posta :  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfası:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ybulca

 

 

 

 Dr. Cevdet CENGİZ

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak; 2013 yılında Georgia State University, College of Education, Department of Health and Kinesiology, Spor Pedagojisi alanında calışmalarına devam etti. Milli Eğitim Bakanlığında 2000-2011 yılları arasında öğretmen olarak çalışmıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği konuların başında fiziksel aktivite, sosyal-ekoloji, beden eğitimi öğretimi ve program geliştirme gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

 

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

  

 Şeref Çiçek

   Dr. Şeref ÇİCEK

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Aynı üniversitenin eğitim bilimleri anabilim dalında doktora eğitimini tamamlayarak; 2001?2002 yılları arası Physical Education & Sport Studies Department, Sport Instruction Research Laboratory, University of Georgia, da çalışmalarına devam etti. Halen ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Futbol gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

 

  

   Gıyasettin Demirhan

Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu?nda lisans, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Georgia Üniversitesi Kinezyoloji Bölümü?nde bir yıl, Loughborough Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü?nde iki hafta süreyle çalışmalar yaptı.  Ayrıca, değişik ülkelerdeki birçok üniversitenin Kinezyoloji, Beden Eğitimi, Spor Bilimleri ve Rekreasyon Bölümlerinde incelemelerde bulundu. Program Geliştirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri derslerini yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları; etkili öğretim, öğretmen nitelikleri, tutum ve risk algısıdır.  Ayrıca,  eleştirel düşünme, beden eğitimi ve spor felsefesi ve tarihi ile ilgilenmektedir. Değişik doğa sporları etkinlikleri, doğada arama ve kurtarma, film ve fotoğraf ise güncelde ilgilendiği başlıca konulardır.  Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel danışma kurulu üyeliklerinde yer almıştır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş birçok bildirisi ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır. Bir çok kitap ve kitap bölümünden başlıca ikisi ise; Spor Eğitiminin Temelleri ve Dağcılıkta Arama ve Kurtarma'dır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfası:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~demirhan

   

 

 

Erhan DEVRİLMEZ

 

 

 

 

 

 

 Zeynep Ebem

      Zeynep EBEM

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?nde program geliştirme eğitimi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında spor eğitimi ve program geliştirmedir. Uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

  Gökçe Erturan

          Dr. A. Gökçe Erturan İlker

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı?nda yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı?nda doktora eğitimini tamamladı. İngiltere Birmingham Üniversitesi, Spor ve Egzersiz Bilimleri Bölümü?nde bir yıl süre ile doktora sonrası araştırma yaptı. Halen Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi ortamında Başarı Hedefi Kuramı ve Özerk Benlik Yönetimi Kuramı gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

 

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

Dr. Deniz HÜNÜK

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor  Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle İrlanda?da University of Limerick, Physical Education and Sport Science Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, program geliştirme ve sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk alan bilgisi testi geliştirme konuları gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

 

 e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.">Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

M. Levent İnce

Dr. M. Levent İNCE

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Aynı üniversitenin eğitim bilimleri öğretim programları anabilim dalında doktora eğitimini tamamlayarak; The Ohio State University, Physical Activity and Educational Services Department, Columbus. Ohio'da çalışmalarına devam etti. Halen ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitiminde Program Geliştirme gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

  Murat Kangalgil

Dr. Murat KANGALGİL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Basketbol gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

   

 

 

Nehir KAVİ ŞİMŞEK

 

 

  

Koray Kılıç

Koray KILIÇ

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Spor eğitimi ile ilgilenmektedir.

 

e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

  

          Dr. Sadettin KİRAZCI

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı.Doktora eğitimini University of Wales, Bangor. School of Sport, Health and Physical Education Sciences, North Wales, tamamladı. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Sporda Beceri Öğrenimi, Hareket Öğrenme ve Spor Psikolojisi gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfası:http://www.metu.edu.tr/~skirazci

 

  

 

   Mine Müftüler

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Ayrıca Muğla Üniversitesi Rekreasyon Anabilim Dalı?nda da yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların arasında Spor Eğitimi ve Rekreasyon yer almaktadır. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

 

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

  

Dr. Fatma SAÇLI

Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda tamamladı. Lisansüstü eğitimi süresince aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak hizmette bulundu. California State Üniversitesi Sağlık ve Kinesyoloji Bölümü?nde 10 gün, Texas A&M Üniversitesi Sağlık ve Kinesyoloji Bölümü?nde bir yıl süreyle çalışmalar yaptı. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında öğretmen nitelikleri, istenmeyen öğrenci davranışları, eleştirel düşünme ve yaratıcı drama gelmektedir. Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantıların düzenleme kurulunda yer almıştır.  Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ile bilimsel dergilerde yayımlanmış araştırma makalelerine ek olarak basılı kitap bölümleri bulunmaktadır. 

 
e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

  

 

Dr. Leyla SARAÇ

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans;  ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri - Program Geliştirme bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitiminde Program Geliştirme, İlkyardım Eğitimi ve Homofobi gelmektedir. Uluslararası ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış araştırma makaleleri bulunmaktadır.

e-posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

   

 

 

Serap SARIKAYA

 

 

  

Kıvanç SEMİZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çayeli Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans, ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmektedir. Spor pedagojisi, Teknolojinin Beden Eğitimi'ne entegre edilmesi ilgilendiği konular arasındadır.

 

e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfası : http://www.kivancsemiz.com

 

  

Ahmet YAPAR

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde Bütünleşik Doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında spor eğitimi gelmektedir.


e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

  

Yılmaz YÜKSEL

Yılmaz Yüksel

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitenin yüksek lisans programına devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında spor eğitimi ve eğitim teknolojisi gelmektedir.

 

Web Sayfası : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yyuksel

E- posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.