Sempozyumun Amacı

Bu sempozyumun amacı, ülkemiz İlköğretim Beden Eğitimi programındaki ?Hareket Bilgi ve Becerileri? ile ?Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam? öğretiminin niteliğine olumlu katkıda bulunması beklenen ?Araştıran Öğretmen? perspektifini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda Beden Eğitimi öğretiminde eylem araştırmacılığı ile bunların uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Kongreye beden eğitimi öğretmenleri, akademisyenler, konuya ilgi duyan diğer paydaşlar ve beden eğitimi ve spor bölümlerinin öğrencileri davetlidir. Katılım 200 kişi ile sınırlı olup başvuru önceliği esasına göre kayıtlar yapılacaktır. Kayıt için sempozyum sekreterliğine e-posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

 

 

SEMPOZYUM İÇERİĞİ

 Sunum Konuları

 Eğitim?de Niçin Araştıran Öğretmene İhtiyacımız var? Eylem Araştırması Yaklaşımı

             Prof. Dr. Ali Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)

 

Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması

             Dr. Ashley Casey (Bedfordshire Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü, İngiltere)

 

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması. Yurtdışından İyi Örnekler.

             Ger Halbert (Beden Eğitimi Öğretmeni, İrlanda) (Teyit bekleniyor)

 

Türkiye?de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Araştıran Öğretmen Niteliği; Destekleyen ve Engelleyen Faktörler

            Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu) 

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Bir Eylem Araştırması Önerisi: Uygulamalarınızı Etkin Katılım Açısından Değerlendirin

            Doç. Dr. Canan Koca (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

 

Tartışma Grupları

  1. Dr. Ashley Casey?le Beden Eğitimi Alanında Eylem Araştırması Çalışmaları Üzerine Tartışma (Öğretim elemanları için araştırma konuları; araştırma desenleri vb)
  2. Ger Halbert?le Öğretmen?den Öğretmene Eylem Araştırması Tartışması (Beden eğitimi öğretmenleri için öneriler)

 Panel

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen Yaklaşımı (Panele dört beden eğitimi öğretmenin katılması planlanmaktadır. Panele katılacak öğretmenler kendi açılarından araştıran öğretmen ve eylem araştırmacılığını değerlendireceklerdir. Bu panele katılmak isteyen öğretmenler aranmaktadır)

 

Çalıştaylar

?Hareket Bilgi ve Becerileri? öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

             Dr. Yeşim Bulca, Dr. Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

?Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam? öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

             Doç. Dr. M. Levent İnce (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

 

Video Sunumlar

 

?Öğretmen? ve ?Öğretim Elemanlarına? açık, örnek uygulama video sunumları (Video sunum formatı ile ilgili açıklamalar Eylül 2010 tarihinde web sayfasında sunulacaktır)

 

Poster Sunumlar

?Öğretmen? ve ?Öğretim Elemanlarına? açık, uygulama veya araştırma poster sunumları (Poster sunum formatı ile ilgili açıklamalar Eylül 2010 tarihinde web sayfasında sunulacaktır)