Bilim Kurulu

Dr Bülent Ağbuğa (Pamukkale Üniversitesi)

Dr Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi)

Dr Yeşim Bulca (Hacettepe Üniversitesi)

Dr Hatice Çamlıyer (Celal Bayar Ünivesitesi)

Dr Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi)

Dr Ferda Gürsel (Ankara Üniversitesi)

Dr Nimet Haşıl Korkmaz (Uludağ Üniversitesi)

Dr Mustafa Levent İnce (ODTÜ)

Dr Murat Kangalgil (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Hasan Kasap (Marmara Üniversitesi)

Dr Sadettin Kirazcı (ODTÜ)

Dr Canan Koca Arıtan (Hacettepe Üniversitesi)

Dr Dilşat Mirzeoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr Kamil Özer (Çanakkale18 Mart Üniversitesi)

Dr Zekai Pehlivan (Mersin Üniversitesi)

Dr Filiz Yaylacı (Akdeniz Üniversitesi)

Dr İbrahim Yıldıran (Gazi Üniversitesi)

Dr Leyla Saraç Yılmaz (Mersin Üniversitesi)