Dr. Ferda Gürsel

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde lisans eğitimi, ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor bölümünde yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünde Doktora eğitimini tamaladı. Halen Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konular; beden eğitimi öğretmen eğitimi, beden eğitimi pedagojisi, uyarlanmış beden eğitimidir.