Dr. Ahmet Yapar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde Bütünleşik Doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında antrenörlük pedagojisi, spor ortamındaki çocukların psiko-sosyal gelişimi, çocuk spor ortamlarının ve etkinliklerinin incelemesi gelmektedir.